Kwaliteit

Royal Kids Home biedt kwaliteit. Hierdoor kunnen kinderen zich op een optimale manier ontwikkelen. Op dit moment voldoen wij aan alle kwaliteitseisen die de GGD aan ons stelt.

Om onze kwaliteit nog meer te waarborgen en te verbeteren, zijn wij bezig met het ontwikkelen van ons eigen Kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin leggen wij ons beleid, onze procedures en de werkinstructies, met betrekking tot al onze bedrijfsprocessen, vast.

Vastgelegde procedures en protocollen

Iedereen binnen Royal Kids Home werkt uniform volgens de vastgelegde procedures en protocollen. Het kwaliteitssysteem dat wij ontwikkelen, is een aanvulling hierop. Dit kwaliteitssysteem is objectief, meetbaar en toetsbaar. In al onze processen zit een mechanisme waarin wij onszelf telkens zullen controleren en trachten te verbeteren. Hierdoor zullen wij nog meer in staat zijn om onze diensten continu op niveau te houden en te optimaliseren. Om onze processen te bewaken, voeren wij regelmatig interne onderzoeken (audits) uit en staan wij onder streng toezicht van een externe organisatie die ons helpt onze kwaliteit te bewaken. Deze zal steeds beoordelen of wij het kwaliteitsniveau garanderen.

Wet- en regelgeving 

Royal Kids Home voldoet aan de eisen die de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt.

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang en geeft de lokale GGD opdracht om inspecties uit te voeren. De GGD inspecteert jaarlijks verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport dat wordt gepubliceerd op de website van de GGD en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelgroepen. De rapporten zijn ook te vinden op onze website.