Oudercommissie

Royal Kids Home heeft een actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergaderen de OC met het managementteam van RKH. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de kindercentra besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies

De OC organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met het managementteam. Verder organiseren de OC een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

De samenstelling van de oudercommissies:

De oudercommissie van locatie IKC de Wegwijzer bestaat uit de volgende leden:

  • Elda Valente
  • Kirsten Jansen
  • Daisy Hesseling
  • Sandra Brand
  • Evelien Berger

De oudercommissie van locatie IKC Het Kompas de Patrijzenstraat bestaat uit de volgende leden:

  • Martijn Hoogendam
  • Samantha de Jager

De oudercommissie van locatie IKC Het Kompas de Tuinstraat bestaat uit de volgende leden:

  • Carola Hermus
  • Marjolein de Waard
  • Joany van Delsen

Contactgegevens oudercommissie

Hieronder vindt u de contactgegevens van de verschillende oudercommissies:

Oudercommissie E-mailadres
IKC De Wegwijzer ocdewegwijzer@gmail.com
IKC Het Kompas de Patrijzenstraat ocpatrijzenstraat@gmail.com
IKC Het Kompas de Tuinstraat octuinstraat@gmail.com
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8017″]