Peuterspeelgroep de Madelief (De Wegwijzer Hyacint)

Is uw kind net 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Bij peuterspeelgroep de Madelief kan dat. Uw kind mag als hij 2 jaar en 3 maanden is, hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend is peuterspeelgroep de Madelief geopend op locatie de Wegwijzer.

Bij de Madelief:

  • kan uw kind spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes;
  • maakt uw kind kennis met woorden, cijfers, vormen en kleuren;
  • doet uw kind mee aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen en buiten spelen;
  • krijgt uw kind ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling;
  • wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderen kunnen bij ons heerlijk spelen in de verschillende speelhoeken. Ook werken we met verschillende thema’s, het VVE (vroege voorschoolse educatie) programma Puk & Ko sluit hier op aan. Door middel van activiteiten, knutselwerkjes en voorlezen komt het thema tot uiting. De activiteiten en verwerkingen sluiten goed aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

De ontwikkeling van uw kind wordt goed gevolgd. Vanaf drie jaar wordt uw peuter getoetst op de taalontwikkeling, dit gebeurt in totaal drie keer. Mocht uw kind extra zorg of aandacht nodig hebben kan hier vroegtijdig op ingespeeld worden door een VVE verwijzing aan te vragen bij het consultatiebureau.  Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, komt uw kind 3 dagdelen naar de Madelief. Een vereiste van een VVE traject is dat uw kind minimaal 1 jaar het VVE traject volgt. Daarom is het belangrijk dat dit tijdig, ruim voor de derde verjaardag van uw kind, aangevraagd en toegekend wordt.

Bij het verlaten van de peuterspeelgroep gaan de gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, met uw toestemming, mee naar de basisschool. Hoewel wij een samenwerkingsverband hebben met basisschool ‘De Wegwijzer’ onderhouden we met alle basisscholen een open contact.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een kijkje nemen? U bent van harte welkom. U kunt het aanvraagformulier ‘Rondleiding aanvragen’ invullen of mailen naar wegwijzer@royalkidshome-krimpen.nl.

Onze voordelen

Peuterspeelzaal de Madelief, locatie de Wegwijzer heeft een mooi, ruim en licht lokaal, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals een huishoek en een auto hoek. De keuken en verschoonruimte bevinden zich in de groepsruimte, zodat tijdens de verzorging ook andere kinderen in het zicht blijven.
Royal Kids Home staat voor kwaliteit en stelt hoge eisen aan het speelmateriaal waarmee de peuters van de Madelief kunnen spelen. Daarom hebben wij mooi en innovatief speelmateriaal. De peuters van de Madelief kunnen hier heerlijk met elkaar mee spelen.
Kinderen hebben warmte, liefde en acceptatie nodig. Ze mogen er zijn, zijn bijzonder en uniek. Hier staan wij voor als Royal Kids Home. Wij vinden het belangrijk om hen structuur en duidelijkheid te bieden. Daarom werken wij met vaste leidsters. Onze leidsters zijn liefdevol en hebben aandacht voor de kinderen. Zij hebben oog voor het kind en hebben een passie voor het werken met kinderen.
Op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf werken we met het VVE programma Uk en Puk, dit is een doorgaande leerlijn met de basisschool. Uk en Puk is een taalprogramma waarin alle 4 de ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We werken bewust aan de taalontwikkeling, het ontluikend rekenen, de sociale vaardigheden en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
Er is een nauwe samenwerking met de basisschool en er zijn korte lijntjes. Waar mogelijk werken we school breed zodat we elkaar kunnen vinden en ontmoeten in bijvoorbeeld school ontbijt en/of sportdagen, koningsfeest enz. Ook is er een lage drempel van de peuterspeelzaal naar de basisschool en is de overgang voor zowel kinderen als ouders niet meer zo’n grote overgang.
Revolution Slider Error: Slider with alias dieren-peuteropvang-wegwijzer not found.
Maybe you mean: 'homepage' or 'kdvpatrijzenstraat' or 'google' or 'standaard' or 'visie' or 'pedagogisch-beleid'
We hebben op onze locatie konijnen en kippen. Hiervoor zorgen we met elkaar. De konijnen vinden het heerlijk om geaaid te worden. En de peuters van de Madelief vinden dit ook heel leuk! Dit doen we dan ook regelmatig.

De locatie

Rondleiding aanvragen

Kom eens bij ons langs om kennis te maken!

Binnen 2 minuten vraagt u een rondleiding aan.
Rondleiding aanvragen

[dc_social_wall id=”8017″]