Peuterspeelgroep de Madelief (Het Kompas Patrijzenstraat)

Is uw kind net 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Bij peuterspeelgroep de Madelief kan dat. Uw kind mag als hij 2 jaar en 3 maanden is, hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt. We hebben op locatie Patrijzenstraat 1 peuterspeelgroep. De Madelief is op locatie de Patrijzenstraat 5 ochtenden per week geopend.

Bij de Madelief:

  • kan uw kind spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes;
  • maakt uw kind kennis met woorden, cijfers, vormen en kleuren;
  • doet uw kind mee aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen en buiten spelen;
  • krijgt uw kind ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling;
  • wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderen kunnen bij ons heerlijk spelen in de verschillende speelhoeken. Ook werken we met verschillende thema’s, het VVE (vroege voorschoolse educatie) programma Puk & Ko sluit hier op aan. Door middel van activiteiten, knutselwerkjes en voorlezen komt het thema tot uiting. De activiteiten en verwerkingen sluiten goed aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

De ontwikkeling van uw kind wordt goed gevolgd. Vanaf drie jaar wordt uw peuter getoetst op de taalontwikkeling, dit gebeurt in totaal drie keer. Mocht uw kind extra zorg of aandacht nodig hebben kan hier vroegtijdig op ingespeeld worden door een VVE verwijzing aan te vragen bij het consultatiebureau.  Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, komt uw kind 3 dagdelen naar de Madelief. Een vereiste van een VVE traject is dat uw kind minimaal 1 jaar het VVE traject volgt. Daarom is het belangrijk dat dit tijdig, ruim voor de derde verjaardag van uw kind, aangevraagd en toegekend wordt.

Bij het verlaten van de peuterspeelgroep gaan de gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, met uw toestemming, mee naar de basisschool. Hoewel wij een samenwerkingsverband hebben met basisschool ‘Het Kompas’ onderhouden we met alle basisscholen een open contact.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een kijkje nemen? U bent van harte welkom. U kunt het aanvraagformulier ‘Rondleiding aanvragen’ invullen of mailen naar info@royalkidshome-krimpen.nl.

Onze voordelen

We zijn een VVE peuterspeelgroep (Vroege Voorschoolse Educatie). Op de Peuterspeelgroep en het Kinderdagverblijf werken we met het VVE programma Uk en Puk, dit is een doorgaande leerlijn met de basisschool. Uk en Puk is een taalprogramma waarin alle 4 de ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We werken bewust aan de taalontwikkeling, het ontluikend rekenen, de sociale vaardigheden en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
Peuterspeelgroep de Madelief bevindt zich in onze locatie aan de Patrijzenstraat.  We hebben op deze locatie  naast de peuterspeelgroep ook een kinderdagverblijf. Op peuterspeelgroep de Madelief werken we met het VVE programma Puk & Ko. Ook bij het kinderdagverblijf worden de methodes ‘Uk & Puk’ (0 t/m 2,5 jaar) en Puk & Ko’ (2,5 t/m 4 jaar) gebruikt. Omdat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf dezelfde werkwijze hebben, is een combinatie van peuterspeelgroep en kinderdagverblijf goed mogelijk. De methodes van de peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf sluiten goed aan op de leerlijn van basisschool het Kompas.
Peuterspeelgroep de Madelief, locatie Patrijzenstraat, maakt onderdeel uit van IKC het Kompas. In dit integrale kindercentrum komen de basisschool, peuteropvang, kinderopvang en BSO samen. Waar mogelijk is werken we samen met de basisschool zodat we elkaar kunnen vinden en ontmoeten met gezamenlijke activiteiten, zoals het school ontbijt, sportdag etc.]Er zijn korte lijntjes met de basisschool, zodra de ouders weten in welke klas hun bijna 4 jarige komt, gaan wij vanuit de peuterspeelgroep al een paar keer kijken en kennismaken met de juf van groep 1. Zo wordt de overstap naar de basisschool heel klein.
Kinderen hebben warmte, liefde en acceptatie nodig. Ze mogen er zijn, zijn bijzonder en uniek. Hier staan wij voor als Royal Kids Home. Wij vinden het belangrijk om hen structuur en duidelijkheid te bieden. Daarom werken wij met vaste leidsters. Onze leidsters zijn liefdevol en hebben aandacht voor de kinderen. Zij hebben oog voor het kind en hebben een passie voor het werken met kinderen.
Gekoppeld aan het gebouw van IKC het Kompas, waar de Madelief in gevestigd is, bevindt zich het Facet. Het Facet is een verzorgingstehuis van de Lelie zorggroep. Met enige regelmaat gaan we met de peuters op bezoek bij de opa’s en oma’s in Het Facet. De opa’s en oma’s én de kinderen vinden dit erg leuk!

De locatie

Rondleiding aanvragen

Kom eens bij ons langs om kennis te maken!

Binnen 2 minuten vraagt u een rondleiding aan.
Rondleiding aanvragen

[dc_social_wall id=”8017″]