Peuterspeelgroep de Madelief  (Het Kompas Tuinstraat)

Is uw kind net 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Bij peuterspeelgroep de Madelief kan dat. Uw kind mag als hij 2 jaar en 3 maanden is, hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend is peuterspeelgroep de Madelief geopend op locatie de Tuinstraat.

Bij de Madelief:

  • kan uw kind spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes;
  • maakt uw kind kennis met woorden, cijfers, vormen en kleuren;
  • doet uw kind mee aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen en buiten spelen;
  • krijgt uw kind ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling;
  • wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderen kunnen bij ons heerlijk spelen in de verschillende speelhoeken. Ook werken we met verschillende thema’s, het VVE (vroege voorschoolse educatie) programma Puk & Ko sluit hier op aan. Door middel van activiteiten, knutselwerkjes en voorlezen komt het thema tot uiting. De activiteiten en verwerkingen sluiten goed aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

De ontwikkeling van uw kind wordt goed gevolgd. Vanaf drie jaar wordt uw peuter getoetst op de taalontwikkeling, dit gebeurt in totaal drie keer. Mocht uw kind extra zorg of aandacht nodig hebben kan hier vroegtijdig op ingespeeld worden door een VVE verwijzing aan te vragen bij het consultatiebureau.  Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, komt uw kind 3 dagdelen naar de Madelief. Een vereiste van een VVE traject is dat uw kind minimaal 1 jaar het VVE traject volgt. Daarom is het belangrijk dat dit tijdig, ruim voor de derde verjaardag van uw kind, aangevraagd en toegekend wordt.

Bij het verlaten van de peuterspeelgroep gaan de gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, met uw toestemming, mee naar de basisschool. Hoewel wij een samenwerkingsverband hebben met basisschool ‘Het Kompas’ onderhouden we met alle basisscholen een open contact.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een kijkje nemen? U bent van harte welkom. U kunt het aanvraagformulier ‘Rondleiding aanvragen’ invullen of mailen naar tuinstraat@royalkidshome-krimpen.nl.

Onze voordelen

Peuterspeelgroep de Madelief heeft een mooi, ruim en licht lokaal, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Er zijn in de ruimte verschillende speelhoeken, zoals een autohoek en een huishoek. Ook is er een hoek met boeken, waar kinderen zelf een boekje uit de boekenkast kunnen pakken en een boekje kunnen ‘lezen’. Er staan tafels waar de kinderen met elkaar aan knutselen, waar voorgelezen en eten en gedronken wordt.
Kinderen hebben warmte, liefde en acceptatie nodig. Ze mogen er zijn, zijn bijzonder en uniek. Hier staan wij voor als Royal Kids Home. Wij vinden het belangrijk om hen structuur en duidelijkheid te bieden. Daarom werken wij met vaste leidsters. Onze leidsters zijn liefdevol en hebben aandacht voor de kinderen. Zij hebben oog voor het kind en hebben een passie voor het werken met kinderen.
We werken met het VVE programma Puk & Ko, dit is een doorgaande lijn met de kinderdagverblijf en de basisschool. De peuterspeelgroep werkt met Puk & Ko.  Puk &Ko is een totaalprogramma waarin alle 4 de ontwikkelgebieden aan bod komen. We werken bewust aan de taalontwikkeling, het ontluikend rekenen, de sociale vaardigheden en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
Er is een nauwe samenwerking met de basisschool en er zijn korte lijntjes. Waar mogelijk werken we school breed zodat we elkaar kunnen vinden en ontmoeten in bijvoorbeeld school ontbijt en/of sportdagen, koningsfeest enz.
Als kinderen vier jaar worden en naar de basisschool gaan, is dit best een grote verandering. Een flinke stap voor het kind, maar ook voor de ouder(s) of verzorger(s).

Kinderen die naar peuterspeelgroep de Madelief gaan, zijn al gewend aan het spelen met andere kinderen, het maken van werkjes en luisteren naar een verhaal en aan het gebouw waar de school ook in is gevestigd. Uw kind wordt bij peuterspeelgroep de Madelief spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

De drempel van de peuterspeelgroep naar de basisschool is daardoor veel lager en voor zowel kinderen als ouder(s) of verzorger(s) niet meer zo’n grote overgang.

De locatie

Rondleiding aanvragen

Kom eens bij ons langs om kennis te maken!

Binnen 2 minuten vraagt u een rondleiding aan.
Rondleiding aanvragen

[dc_social_wall id=”8017″]