Integraal Kindcentrum

Royal Kids Home verzorgt opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Onze groepen zijn onderdeel van diverse Intergrale Kindercentra (IKC). Een IKC is bijzonder omdat alle soorten opvang onder één dak samenkomen; basisonderwijs, peuterspeelgroep, vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, voor-, tussen- en buitenschoolse opvang.

We willen, zoals Frank Studolski al noemt in zijn visie op een IKC, ‘een omgeving bieden die een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling verzorgt’. We willen een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen creëren, waar kinderen én ouders welkom zijn.

Totaalconcept

Royal Kids Home wil ouders ontzorgen en biedt een totaalconcept aan. Met grote zorgvuldigheid zijn medewerkers op MBO, HBO en universitair niveau aangenomen, wat heeft geleid tot een excellente kwaliteit. Royal Kids Home staat mede op basis van haar hoog opgeleide medewerkers bekend als een goed erkend leerbedrijf door Calibris.

In de IKC’s is er één educatieve en pedagogische lijn van 0-13 jaar. Kinderen kunnen hier leren, spelen,  zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Ook is het een groot voordeel voor ouders dat zij hun kinderen – in verschillende leeftijden – op één plaats kunnen onderbrengen.

Maatschappelijke functie

Ook willen onze IKC’s een maatschappelijke functie vervullen.  Nevenactiviteiten die Royal Kids Home aanbiedt zijn onder andere zwangerschapsgym en bewegingsactiviteiten voor peuters/ kleuters/ouders. In het IKC kunnen ook andere voorzieningen worden aangeboden, zoals (jeugd)zorg, welzijn, cultuur en sport.

Uniek in onze IKC’s: Royal Kids Care

Vanuit Royal Kids Home is in november 2014 Royal Kids Care opgericht. Een organisatie waarin hulpverleners werkzaam zijn op het gebied van psychische problemen en waar naast diagnostiek ook ambulante begeleiding en behandeling geboden kan worden.

De stichting Royal Kids Care zal een sleutelrol vervullen in de samenwerking met diverse partijen in de omgeving die zich bezig houden met het kind en de ouders. Er wordt samengewerkt met partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderdiëtistes, kinderfysiotherapeuten en kinderlogopedisten. Door deze samenwerking wordt de maatschappelijke functie van het IKC versterkt. Royal Kids Home is hierin uniek.

Rondleiding aanvragen

Kom eens bij ons langs om kennis te maken!

Binnen 2 minuten vraagt u een rondleiding aan.
Rondleiding aanvragen

[dc_social_wall id=”8017″]